Thủ Tướng Marape Làm Cho Việc giáo Dục Như Một Trách Nhiệm Sẻ Chia

Trong một thông báo, Thủ tướng James Marape tuyên bố rằng: “chính phủ nhận thấy rằng giáo dục là công cụ cần thiết để biến đổi và duy trì sự thịnh vượng của quốc gia.” …

Thủ Tướng Marape Làm Cho Việc giáo Dục Như Một Trách Nhiệm Sẻ Chia Read More »

JASMINE CLAIRE (5)

Chào mừng Jasmine Clare!

Severino (4)

Cần một trận động đất!

OUTING (8)

Bất kể mây!

null

Filippine

null

Papua Nuova Guinea

null

Come Sostenerci

Scroll to Top