Buwan ng wika: chơi trò chơi dân gian Philippine

Mỗi năm chúng tôi đều tổ chức lễ kỷ niệm “Buwan ng Wika” và một trong số các hoạt động của lễ kỷ niệm là trải nghiệm cùng nhau chơi các trò chơi Dân Gian của Philippine. Các em học sinh rất thích thú vì ngày nay những trò chơi dân gian như thế này rất hiếm khi được chơi bởi những trẻ em ngày nay.
Các em chơi trò chơi ăn kế tiếp, cuộc đua nhảy bao tải, bắt trứng, kadang-kadang (đi kà kheo), kéo co và buộc nhóm. Các em cổ vũ cho các đội và hào hứng thực hiện các trò chơi khác nhau do giáo viên lên kế hoạch cho em. Kinh nghiệm này đã dạy cho các em cách biết chấp nhận thất bại và cảm giác chiến thắng là như thế nào. Sự đoàn kết và hợp tác của họ luôn quan trọng trong mọi việc các em làm. Để đạt được mục tiêu, các em học sinh phải có kỷ luật tự giác và quyết tâm. Hãy tiến lên các em. Mang về nhà thịt xông khói! (ý câu này nghĩa là hãy mang giải thưởng về đội nhà).

 

Scroll to Top