Chào Mừng!

Andrea and Giorgia đã đến với sứ vụ mười ngày trước Silvia and Lucia, vào những ngày đầu tháng tám, nhóm tình nguyện viên sẽ có đủ mặt tại sứ vụ.
Chúng tôi để những hình ảnh tự nói lên những ngày đầu các tình nguyện viên tại sứ vụ, khi mà chúng tôi đang đếm xuống những ngày còn lại chờ đợi các tình nguyện viên khác.
Chào mừng!

Scroll to Top