Để tăng cường sự liên kết

Không phải lúc nào cũng về sách cũng như về công việc. Chúng tôi cũng dành thời gian cho bản thân và ở bên các đồng nghiệp.
Trong số rất nhiều sự kiện diễn ra trong những ngày của chúng tôi, đã có một sự kiện đặc biệt.
Chúng tôi đã có một ngày cùng với các sơ, chúng tôi đã được nhắc nhở về việc chúng tôi là ai và tầm quan trọng của việc biết thêm các đồng nghiệp của chúng tôi; tin tưởng họ không khó và tiếp cận nhau là điều cần thiết.
Vào ngày hôm đó, chúng tôi cũng nấu các món ăn nổi tiếng của đất nước mà chúng tôi được chỉ định cho các hoạt động trong trường và một trong số chúng tôi mặc trang phục dân tộc của đất nước đó. Chúng tôi rất vui khi chia sẻ những thực phẩm mà chúng tôi chuẩn bị và vui vẻ thưởng thức, công việc chuẩn bị các thực phẩm mang lại niềm vui cho chúng tôi khi cùng nhau làm việc. Chúng tôi rất biết ơn về khoảnh khắc được ở bên nhau như một gia đình.

 

Hợp nhất bởi tình yêu của chúng tôi đối với công việc truyền giáo là trở lên những người mẹ và người cha của con em chúng ta, chúng tôi sẽ luôn được nhắc nhở về mục đích thực sự của chúng tôi là các nhà giáo dục và cha mẹ của thanh thiếu niên. Trước tiên chúng ta nên đạt được các giá trị, biết các giới hạn của nhau và chấp nhận sự khác biệt của chúng ta thông qua việc đào tạo. Sau đó, chúng tôi sẽ chia sẻ món quà này cho các em vì chúng tôi không thể tặng những gì mà chúng tôi không có. Để đưa ra những gì cần thiết cho con em chúng ta, trước tiên chúng ta phải có nó để xứng đáng được gọi là GIÁO VIÊN!

Scroll to Top