Thử Thách Từ Thiên Chúa!

Cô Lucy đã 24 năm làm việc tại văn phòng tư vấn kế hoạch hóa gia đình tại tổng giáo phận Port Moresby.
Cô lập gia đình với 3 người con gái, 14 cháu trai và gái.
Là người thẳng thắn, lại đồng cảm và có một Đức Tin rất vững chắc như đá. Cô thường nghĩ đến việc cô có quyền được hưởng thụ cuộc sống an bình cùng với những người cháu của mình, nhưng rồi cô cảm thấy rằng cô có ơn gọi để phụng vụ những người đang cần đến sự giúp đỡ nhất là những người phụ nữ đang bị vùi dập trong bạo lực gia đình. Rất nhiều lần người ta đến với cô để xin giúp đỡ, cô thường thưa với Chúa: “sao Chúa lại thử thách con một lần nữa?”. Trong thâm tâm cô đã biết câu trả lời cho mình rồi, cô đi tất cả các nơi trên Papua New Guinea để dạy, giúp, lắng nghe, an ủi và động viên.


Chỉ có hai ngày cô dành thời gian với chúng tôi, nhưng cảm giác để lại như là cô đã ở với chúng tôi rất dài ngày! Cô có nói truyện và gặp gỡ với các em học sinh lớn tuổi, phụ huynh của các em học sinh trong trường, giáo viên, giới trẻ và những phụ nữ làm việc trong nhà Dòng. Bạo lực với phụ nữ và trẻ em, thuốc phiện và rượi, thiếu giáo dục và hiểu biết về luật… cô đã mang hy vọng đến cho những người phụ nữ đang trong tình trạng khổ cực trong bạo lực gia đình.
Chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa cho người bạn mới này, cho đức tính rộng lượng của cô trong việc phụng vụ anh chị em của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa trả công cho cô và Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những gì cô đã chia sẻ với những người phụ nữ tội nghiệm được nẩy hoa trái trong họ.

Scroll to Top